STEM обучение

STEM – ОБУЧЕНИЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ

STEM е акроним от английските думи за наука, технология, инженерство и математика (science, technology, engineering, maths). Това е най-ефективната и широко прилагана в страните от Западна Европа и САЩ обучителна система. Всъщност тя не е само това. STEM е различна философия, за това как родителите и преподавателите от всички нива трябва да помагат на децата да развиват творческият си потенциал. Това е нов начин за децата да възприемат и изучават света.

Концепцията, която е залегнала в основите на този метод, е обучение, което да вдъхнови децата и учениците да се развиват в сферата на технологиите и науките. Да развиват своята инженерна мисъл и да стигат до едно и също решение на даден проблем по няколко различни начина. Освен това тя комбинира различни методи за проучване на най-актуалните теми. STEM е уникална програма, чрез която децата биват насърчавани да експериментират и разсъждават, а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация.

Това е напълно иновативен метод, който образова децата и поддържа интереса им да учат. Обичайно децата, които се обучават по такава методика в училището, детската градина или занималнята, са силно мотивирани да посещават занятията и го правят с удоволствие. Това обучение открива нови начини да вдъхновява, да забавлява, да изостря уменията и да развива креативността на децата.

Метода помага на обучаващите се да стигат до решение на даден проблем в различни практически ситуации, като създава връзка между отделните дисциплини – наука, технологии, инженерство и математика. STEM учи децата да експериментират и изпробват. Също ги насърчава да споделят идеите си и да допринасят за развитието на групови проекти. Това позволява на различни групи деца да разработят самостоятелни решения на един и същи проблем. Те вникват в проблема и го изследват по-дълбоко. Работата и уменията, които влагат, за да го разрешат, ги учи да проучват, планират и организират. А чрез практическите занимания те добиват уменията и способностите, необходими за реализирането на проекта.

STEM помага на децата да усвоят по-лесно знания по програмиране и роботика. Менторите използват различни образователни игри и материали, интелигентни играчки, а също и разнообразни подходи и тактики на обучение, за да вдъхновят децата и да събудят интереса им към науките, технологиите, инженерството и математиката. Притежавайки тези комплексни знания и умения, децата имат възможността да израснат като пълноценни, уверени и успешни личности, които постигат високи резултати във всичко, с което се захванат.