Какво е Монтесори?

Какво представлява метода Монтесори? 12 март 2019г. Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст. Този процес трябва да се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. Главната цел е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца. Етапи при детското развитие според […]