Математика

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

През 1966 г. унгарският математик и педагог Золтан Диенеш издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране. Предложените от него игри […]

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ

Статия на доц. д-р Ася Симеонова Велева, Катедра „Педагогика, психология и история”, Русенски университет „Ангел Кънчев” Дидактичните пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят. Наричани са още „числа в цветове”, защото нагледно представят числата – колкото по-дълга е пръчицата, толкова по- голямо число изобразява. Кюизинер изобретява пособието