Приложение на конструкторите в детското развитие

От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им. Конструкторите позволяват на детето да се превърне в малък учен, който намира отговори на много важни въпроси: Колко […]