Защо е важно развитието на двигателната моторика и каква е нейната връзка с формирането на речта при децата?

Двигателната моторика е основен елемент в живота на всеки човек, но за децата тя е от първостепенно значение. Този процес представлява формирането, усвояването и усъвършенстването на двигателните умения и координацията между различните части на тялото. Важността на развитието в тази област често бива подценявана, а всъщност тя е основополагаща при подготовката на децата за успешната […]