Детски Градини

Защо е важно развитието на двигателната моторика и каква е нейната връзка с формирането на речта при децата?

Двигателната моторика е основен елемент в живота на всеки човек, но за децата тя е от първостепенно значение. Този процес представлява формирането, усвояването и усъвършенстването на двигателните умения и координацията между различните части на тялото. Важността на развитието в тази област често бива подценявана, а всъщност тя е основополагаща при подготовката на децата за успешната […]

Откриха фитнес в детска градина във Варна

Детска градина във Варна може да се похвали с нов фитнес център за най-малките. В детска градина „Морска звездица“ има реални фитнес уреди за деца. Те са значително по-малки, но пък тренировките с тях са съвсем истински. Уредите са проектирани по такъв начин, че да бъдат безопасни и лесни за използване, а същевременно с това да осигуряват

Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

През 1966 г. унгарският математик и педагог Золтан Диенеш издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране. Предложените от него игри

ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ

Статия на доц. д-р Ася Симеонова Велева, Катедра „Педагогика, психология и история”, Русенски университет „Ангел Кънчев” Дидактичните пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят. Наричани са още „числа в цветове”, защото нагледно представят числата – колкото по-дълга е пръчицата, толкова по- голямо число изобразява. Кюизинер изобретява пособието

Приложение на конструкторите в детското развитие

От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност сте свидетели на един изключителен, уникален процес на изучаване на формите и възможностите за комбинирането им. Конструкторите позволяват на детето да се превърне в малък учен, който намира отговори на много важни въпроси: Колко

Педагогически метод ХАБА

Основни принципи: Резултати, които могат да се постигнат: По този метод е създаден проект, които е приложен в няколко детски градини в Пловдив и Пазарджик със съдействието на доц. д-р Елена Събева, от пловдивския педаготически университет. Според доц. д-р Елена Събева ХАБА е:Форма, метод, средство за педагогическо взаимодействие, посредством което се постигат следните цели: