Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш

През 1966 г. унгарският математик и педагог Золтан Диенеш издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално множество от модели на геометрични фигури, чрез които децата навлизат неусетно в света на логиката и овладяват логически операции и отношения, които иначе са им невъзможни за разбиране.

Предложените от него игри засягат три области:

  1. Осъзнаване използването на логиката от малките деца.
  2. Подготовка за въвеждането на числата чрез разбиране свойствата на множествата.
  3. Практическо прилагане в много ситуации, изискващи сравняване на пространствени признаци – пропедевтика на геометрията.

Виолета Ванева е дългогодишен преподавател в Русенския университет Ангел Кънчев. В книгата си „Математическата активност в предучилищна възраст“ тя е разработила 15 вида игри с блоковете на Диенеш:

Свободна игра с блоковете / Разкажи какво говори тази фигура / Кръстовище / Игри с обръчи / Прозорчета / Клончета / Познай коя е фигурката / Детелина / Матрици / Постави в гаража / Дърво / Домино /Селища / Звезда / Познай коя фигура съм намислил.

Освен методически указания, В. Ванева предлага и множество цветни схеми, работни карти и таблици за оценка на резултатите.

Съдържанието на логическите блокове на Золтан Диенеш е с четири геометрични фигури, в три цвята, две дебелини и две големини.

В съвременните комплекти, които се предлагат на пазара е прибавена още една форма – шестограм (код: 38933). За повече възможности и улеснения, добавени са работни карти (код: 36374) и зарчета (код: 36375).

Золтан Диенеш нарича своите блокове „игри за деца от 3 до 18 годишна възраст“. Те не са създадени за да бъдат натрапени , не изискват нито речник, нито умение за четене. Те могат да се играят самостоятелно или да се вплитат в обучаваща ситуация.

Чрез тези логически игри“ децата достигат до истинско разбиране на вселената и на множествата, защото колекциите на нещата представляват част от вселената“ (Diemen, 1966, стр.53)