Актуално

3
За Ковид
За Ковид-19,
дигитилизацията и очите на нашите деца
В условията на пандемия от Ковид-19 ежедневието прие нов облик. Изолация, социално дистанциране,…
Още…
n81
Игри с логическите блокове на Золтан Диенеш
През 1966 г. унгарският математик и педагог Золтан Диенеш издава книгата „Логика и логически игри“. В нея са изложени идеи за игри с едно универсално…
Още…
n71
ПРЪЧИЦИТЕ НА КЮИЗИНЕР И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ
Статия на доц. д-р Ася Симеонова Велева,
Катедра „Педагогика, психология и история”, Русенски университет „Ангел Кънчев”
Дидактичните пръчици,…
Още…
n61
Приложение на конструкторите в детското развитие
От поколения конструкторите присъстват в игрите на децата. Когато наблюдавате комфорта на подреждането на цветни части с различни, интригуващи форми, всъщност…
Още…
n51
Педагогически метод ХАБА
Основни принципи:
– РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
– ИДЕНТИЧНОСТ (всеки…
Още…
n41
Модел на атом
Атомът е най-малката градивната частица на елементите, която запазва техните химични свойства. Състои се от атомно ядро с положителен електричен заряд…
Още…
n31
Какво е Монтесори?
Какво представлява метода Монтесори?
12 март 2019г.
Според този метод обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди тригодишна възраст….
Още…
n21
STEM обучение
STEM – ОБУЧЕНИЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
STEM е акроним от английските думи за наука, технология, инженерство и математика (science, technology,…
Още…
topminitop
Представяне на люлките Тоp и Minitop. Пасивната вестибуларна стимулация
От физиотерапевта Хана Харбоу
Когато държим бебе в ръцете си или го поставяме в люлка или детска количка, то се успокоява. Люлеещото движение е лека…
Още…